Tag Archive for: Martin Goodman

Walt Disney, Snow White, and Entrepreneurship

/
With the creation of Snow White, Walt Disney demonstrated the true characteristics of entrepreneurship.